Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

Gdzie szukać pomocy?

w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

 

w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

  1. Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  3. Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  4. Ośrodka Wsparcia,
  5. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW),
  6. Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP),
  7. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

►  jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, zadzwoń pod wskazane numery telefonów:

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

800 120 002

Od początku 2017 roku telefon jest czynny przez całą dobę.

Dzwoniąc pod ten numer uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Kryzysowy Telefon Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

116 123

Kryzysowy Telefon Zaufaniapowstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach. Formy pomocy: konsultacje telefoniczne  i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne. Numer jest bezpłatny (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych). Działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00–22:00. Więcej informacji i kontakt online przez stronę www.116111.pl.

 

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie – pobierz bazę tutaj.

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.