Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

Dane do kontaktu

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
e‐mail: info@mrpips.gov.pl

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 22 250 01 08

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 22 250 01 15
fax do Biura Ministra: 22 661 13 36

Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 8:15–16:15.

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.