Marketing internetowy podbija świat usług kurierskich

Marketing internetowy istotny w przesyłkach kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Marketing internetowy w Warszawie przesyłki kurierskie

Całkowita wartość oszacowanych przychodów na rynku polskim KEP wyniosła w 2015 roku 4,5 mld złotych i była o 32% wyższa niż w 2011 roku. Wzrastającą dynamiką wzrostu przychodów charakteryzowały się zatem wszelkie międzynarodowe usługi. Co za tym idzie szczególnie ekonomiczne niż usługi krajowe, jeżeli chodzi o marketing internetowy. Przedstawia się, że szczególnym powodem był widoczny wzrost międzynarodowego wolumenu i panująca na rynku krajowym cenowa presja. Ukazuje się dodatkowo, że to właśnie w 2015 roku segment B2B stanowił 55% przychodu. 45% wolumenu całego rynku KEP. Co więcej segment B2C stanowi aktualnie 35% przychodu oraz 46% wolumenu tego rynku. Ostatni segment, czyli C2X w 2015 roku stanowił 10% przychodów. 8% wolumenu rynku KEP w Polsce nakierowany na marketing internetowy w Warszawie.

Liczba przesyłek nadawanych do bądź przez osoby prywatne przekroczyła połowę wolumenu całego rynku krajowych paczek, a w poprzednim roku wyniosła 56%, podczas gdy w 2011 roku była na poziomie 47%. Największy wpływ na zmianę tej struktury miał coraz szybciej rozwijający się rynek e-commerce. Generował dużo większą liczbę przesyłek do osób prywatnych lub nadawanych przez te osoby w odniesieniu do marketing internetowy w Warszawie.

Rozwój branży kurierskiej a marketing internetowy w świetle opinii

Za sprawą stale rozwijającej się branży e-commerce i wzrostu eksportu polski rynek KEP będzie w kolejnych latach na naprawdę dużym plusie. Jak aktualnie szacują eksperci PwC w latach 2016-2018 wzrost przychodów rynku KEP w Polsce był na poziomie 12% r/r. Natomiast wartość rynku osiągnie przeszło 6,4 mld złotych w 2018 r. Oznacza, że około 440 mln paczek, gdzie warto postawić na sprawdzenie, czyli marketing internetowy opinie. Na coraz większą dynamikę wartości rynku KEP w Polsce miało wpływ prognozowana, a co za tym idzie mniejsza presja cenowa w wybranym kraju.

Dodatkowo na rynku międzynarodowych usług eksperci PwC przewidują w najbliższych latach nagły spadek średniej ceny paczki. Było to wynikiem zmiany struktury w eksportowych paczkach. Działo się to na rzecz przyrostu udziału ekonomicznych paczek, cechujących się niższą ceną za przesyłkę. Na dalsze zmiany zachodzące na rynku przesyłek wielki wpływ wywiera też branża e-commerce i oczekiwania nowych, „cyfrowych” klientów. W związku z czym właśnie operatorzy rynku KEP w następnych latach będą pracowali nad wdrożeniem zaawansowanych technologicznych narzędzi.

Przedstawia się, że Polski rynek usług kurierskich pomimo, że liczy około 200 firm podzielony jest pomiędzy kilku głównych graczy.