Marketing w aspekcie wejścia na rynek turystyczny

Marketing określa liczne czynniki wejścia na rynek turystyczny, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy w tym kierunku.

Marketing internetowy uderza w rynek turystyczny

W niektórych przypadkach już same właściwości przyrodnicze kraju bądź regionu albo historia oraz zabytki miasta. Zapewniają pewną przewagę nad konkurentami. Jednak w niektórych dziedzinach usług okazuje się ona nietrwała. Wyjazdy oraz pobyt w dowolnym miejscu mogą organizować również przedsiębiorstwa znajdujące się poza granicami kraju. Odbywa się to w aspekcie marketingu internetowego. Renta położenia jest czynnikiem mającym duże znaczenie w przypadku usług o lokalizacji. Jest ona związana na przykład z hotelarstwem. Wiele firm usługowych, na przykład biura podróży, transport, nie musi jednak wiązać się ściśle z konkretnym obszarem nakierowanym także na marketing internetowy.

Nad wyraz istotne dla wejścia na rynek są warunki tworzone przez władze kraju. Również regionu do powoływania oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami wykonującymi marketing. Wśród nich znaczące są między innymi stabilność systemu gospodarki. Na uwagę zasługuje prawodawstwo dotyczące działalności gospodarczej, polityka koncesji na działalność turystyczną. Nie należy zapominać o kursach wymiany walut, systemie podatkowym czy przepisach paszportowych. O warunkach wejścia decyduje również charakter krajowej oraz zagranicznej konkurencji, jeżeli chodzi o marketing internetowy.

Marketing sieciowy a współczesna turystyka

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które zamierza lokować swój produkt na danym obszarze, duże znaczenie ma określona infrastruktura. Zespół urządzeń oraz instytucji, nieodzownych do zorganizowania wygodnych form wypoczynku na danym terenie. Chodzi tu zarówno o infrastrukturę techniczną, sieć komunikacyjną, urządzenia łączności czy energetykę. Na uwagę zasługują także urządzenia związane z ochroną środowiska. Nie należy zapominać o infrastrukturze społecznej oraz instytucji kultury. Następnie na te dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku nakierowanego na marketing. Poziom infrastruktury może w skrajnych przypadkach współokreślać poziom renty turystycznej. Wpływa to także na cenę produktu. Wyraźny niedorozwój infrastruktury staje się często barierą napływu turystów. Dynamiczna firma bez przerwy szuka nowych form przewagi, nie ustaje w walce z rywalami, by ją sobie zapewnić.

Marketing na rynku usług turystycznych

Generalnie przedsiębiorstwa zyskują przewagę nad konkurencją. W takich miejscach, gdzie miejscowe warunki sprzyjają najszybszemu nagromadzeniu kapitału oraz kwalifikacji. Rozwój przedsiębiorstwa zależy więc od tego, w jakim stopniu cele właścicieli oraz pracowników są wspierane przez ich zaangażowanie i dopływ inwestycji. Zależnie od rodzaju świadczonych usług, ten ostatni czynnik rozmaicie oddziałuje na możliwości wejścia przedsiębiorcy na rynek. Inny skład organiczny kapitału jest bowiem potrzebny w hotelarstwie, transporcie, gastronomii, a jeszcze inny w turystycznych agencjach. Odmienna jest również czasowa oraz przestrzenna mobilność czynników usługowo twórczych. W pewnym sensie i niebezpieczeństwo przyszłego zagrożenia konkurencją.

Wejście na rynek dla tour operatora (hurtownika) oraz agenta turystycznego (detalisty) jest relatywnie łatwe. Wiąże się to ze specyfiką funkcji pośredniczenia w sprzedaży produktu turystycznego, który nie jest przez dystrybutorów nabywany na własność. Tour operator nie kupuje usług od ich wytwórcy dopóki agent za nie zapłaci. Agent nie kupuje dopóki nie zapłaci konsument. Procedura ta jest konsekwencją faktu, że wytwarzanie oraz konsumpcja usług są procesem nierozdzielnym. Sprzedaje się je w miejscu i czasie ujawnienia się popytu. Pobierając jedynie prowizję od utargu pośrednicy nie ponoszą tym samym kosztów przechowywania zapasów. Nie dotyka ich także ryzyko sprzedaży nietrafionych zakupów. Wejście na rynek nie wymaga więc od pośredników ponoszenia dużych nakładów kapitałowych. Podstawowe koszty związane są z utrzymaniem biura i wydatkami na aktywizację sprzedaży.

Powyższe okoliczności ułatwiają również zaoferowanie w określonym przedziale rynku, produktu turystycznego podobnego do tych, które już się tam znajdują. Produkt jest bowiem komponowany przez pośrednika. Ma to odsłonę pakietu usługowego. W jego skład wchodzą usługi świadczone przez wielu wytwórców, na przykład noclegi, wyżywienie, przejazdy. W turystyce nietrudna jest więc zmiana profilu firmy oraz wychodzenie z rynku i poszczególnych pseudo rynków.